THỬ NGHIỆM NUÔI TRỒNG TẢO SPIRULINA PLATENSIS SỬ DỤNG NGUỒN NƯỚC KHOÁNG THANH TÂN, PHONG ĐIỀN, THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Nguồn nước khoáng Thanh Tân có nhiều vi lượng, đặc biệt là hàm lượng Fe2+ phù hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của tảo Spirulina. Thêm nữa, đây là nguồn nước khoáng nóng (65-70oC) nên độ nhiễm khuẩn thấp, không cần qua khâu xử lý trước khi cho vào ao nuôi rất thuận lợi cho việc phát triển nuôi trồng loài tảo giá trị này ở quy mô lớn. Nghiên cứu thử nghiệm nuôi trồng tảo Spirulina cũng đã cho thấy nước khoáng Thanh Tân là một trong những nguồn nước có thể phát triển nuôi trồng loài tảo này.

Bài báo này trình bày kết quả xây dựng môi trường nuôi tảo Spirulina platensis sử dụng nguồn nước khoáng Thanh Tân bổ sung phân bón có sẵn trên thị trường với mục tiêu giảm giá thành thông qua giảm chi phí sản xuất nuôi trồng tảo mà vẫn giữ được chất lượng tốt của sản phẩm. Kết quả nghiên cứu cho thấy: môi trường PB+PBL bao gồm: 0,21 g/L phân urea; 0,077 g/L phân kali; 0,04 g/L phân bón lá; 1 g/L muối biển chưa tinh lọc pha trong nước khoáng Thanh Tân có thể được dùng để nuôi tảo Spirulina platensis, đảm bảo cho loài tảo này sinh trưởng phát triển tốt và có chất lượng tốt.

https://doi.org/10.26459/jard.v100i1.2974