THÀNH PHẦN LOÀI CÁ Ở SÔNG GIANH, TỈNH QUẢNG BÌNH

Abstract

Sông Gianh là sông lớn nhất ở tỉnh Quảng Bình, bắt nguồn từ khu vực núi Cô Pi cao 2.017m thuộc dãy Trường Sơn, chảy qua địa phận các huyện Minh Hóa, Tuyên Hoá, Quảng Trạch và Bố Trạch rồi đổ ra biển Đông ở cửa Gianh.

Trong ba năm (10/2011 đến 07/2014) nghiên cứu thành phần loài cá ở sông Gianh bằng các phương pháp ngư loại thường quy, đã xác định được 157 loài cá, nằm trong 97 giống thuộc 55 họ của 18 bộ khác nhau. Số loài phong phú nhất thuộc về bộ cá Vược (Perciformes) với 68 loài (chiếm 43,30%). Chiếm ưu thế về loài là các họ Cyprinidae (25 loài), Gobiidae (9 loài), Leiognathidae (8 loài), Mugilidae (6 loài). Sự ưu thế về thành phần loài của bộ cá Vược trong khu hệ thể hiện sự mặn hóa ở vùng hạ lưu sông này. Trong 157 loài cá đã xác định có 18 loài cá cho sản lượng khai thác cao và liên tục qua các tháng trong năm, là các loài cá kinh tế của sông. Đặc biệt, đã ghi nhận 4 loài cá quý hiếm được xếp vào trình trạng VU (sẽ nguy cấp) trong Sách Đỏ Việt Nam (2007).

 

https://doi.org/10.26459/jard.v100i1.2978