ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐÔ THỊ PHỤC VỤ QUY HOẠCH KHU DÂN CƯ TẠI THÀNH PHỐ TAM KỲ TỈNH QUẢNG NAM ĐẾN NĂM 2030

Abstract

Bài báo nghiên cứu về việc đánh giá tài nguyên đất đô thị phục vụ quy hoạch khu dân cư tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đến năm 2030. Nghiên cứu đã sử dụng 4 phương pháp chính là thu thập, phân tích các số liệu thứ cấp qua nhiều năm; dùng các số liệu sơ cấp từ điều tra, phỏng vấn và khảo sát thực tế; chồng xếp các bản đồ đơn tính và đánh giá thích hợp đa tiêu chí để đánh giá tài nguyên đất định hướng bố trí khu dân cư. Kết quả đã xây dựng được các bản đồ đơn tính: bản đồ độ dốc, bản đồ cường độ chịu nén công trình, bản đồ ngập lụt, bản đồ mức nước ngầm và bản đồ loại hình sử dụng đất; qua thao tác chồng xếp các bản đồ trên đã xây dựng được bản đồ đơn vị đất đai với 82 đơn vị đất đai; phân hạng được mức thích nghi cho từng đơn vị đất thể hiện qua bản đồ thích nghi bố trí khu dân cư và đã phân loại được mức độ thuận lợi đất cho việc bố trí khu dân cư tại địa bàn nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng phần lớn diện tích đất phù hợp cho bố trí khu dân cư phân bố tại các khu vực phía Nam và Tây Nam của địa bàn nghiên cứu; đồng thời để nâng cao mức độ phù hợp của đất đai đối với các yêu cầu xây dựng bố trí khu dân cư, cần có sự đầu tư về các biện pháp kỹ thuật, xem xét về hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường đối với các biện pháp đó nhằm đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững đối với đô thị.

Từ khóa: Đánh giá đất, đất đô thị, đơn vị đất đai, khu dân cư, quy hoạch sử dụng đất

https://doi.org/10.26459/jard.v100i1.2982