TẢO LỤC PHÙ DU VÀ CHỈ SỐ DINH DƯỠNG CHLOROPHYCEAN Ở SÔNG HƯƠNG VÀ SÔNG BỒ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Tảo phù du được xem là một trong những nhóm sinh vật có khả năng phát hiện nhanh những biến động của môi trường nước. Nghiên cứu này đề cập đến các loài tảo Lục phù du và khả năng sử dụng chúng thông qua chỉ số Chlorophycean để đánh giá tình trạng dinh dưỡng ở sông Hương và sông Bồ, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tổng cộng có 118 loài và dưới loài tảo Lục được ghi nhận có phân bố ở các dòng sông nói trên thông qua phân tích 108 mẫu định tính qua 6 đợt khảo sát trên 18 trạm từ tháng 6/2012 đến tháng 5/2013. Phân bố thành phần loài và mật độ tảo Lục trong thời gian nghiên cứu cũng được xác định. Ở sông Hương, số lượng loài tảo Lục phù du có sự hiện diện khá đồng đều theo thời gian với số loài gặp trung bình ở các trạm khảo sát trên dòng chính cao hơn so với các nhánh Tả Trạch hoặc Hữu Trạch. Ở sông Bồ, không có sự khác biệt rõ về số loài hiện diện theo không gian khảo sát nhưng ghi nhận là phong phú hơn trong các tháng mùa hè. Mật độ tảo Lục phù du ở sông Hương biến động từ  200 - 18.500 tế bào/L và ở sông Bồ là   300 - 89.800 tế bào/L tùy theo trạm khảo sát. Chỉ số Chlorophycean ở các trạm cho thấy sông Hương và sông Bồ có môi trường nước giàu dinh dưỡng (chỉ số Chlorophycean > 1), ngoại trừ ba trạm khảo sát trên nhánh Hữu Trạch và trạm BO1 (cách cầu An Lỗ khoảng 6 km về phía thượng lưu) ở sông Bồ là nghèo dinh dưỡng.

https://doi.org/10.26459/jard.v91i3.3019