ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, KHẢ NĂNG CHỊU NÓNG VÀ KHÁNG BỆNH HÉO XANH VI KHUẨN (Ralstonia solanacearum) CỦA TẬP ĐOÀN CÀ CHUA NHẬP NỘI TRONG VỤ HÈ THU SỚM 2013 TẠI THỪA THIÊN-HUẾ

Abstract

Trong nghiên cứu này chúng tôi đánh giá sinh trưởng, phát triển, khả năng chịu nóng và kháng bệnh héo xanh vi khuẩn (Ralstonia solanacearum) của 24 dòng/giống cà chua nhập nội trong vụ Hè Thu sớm (tháng 4 đến tháng 8) năm 2013 tại Thừa Thiên-Huế. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCBD) với 3 lần nhắc lại, diện tích mỗi ô thí nghiệm là 5m2, 5 cây/ô. Trong 24 dòng/giống cà chua được thử nghiệm, có 10 giống không bị nhiễm bệnh héo xanh vi khuẩn như Hawaii 7996, Hawaii 7998, GC173, CH154, G80, G44, GC9, G5, G71, và G45. Bi ĐP, Bito và G55 có khả năng tạo hạt trong điều kiện nhiệt độ cao. Số hạt/quả và trọng lượng quả của dòng G55 lớn hơn các giống khác. Các dòng G44, G5 và G80 có trọng lượng quả lớn, không bị nhiễm bệnh héo xanh vi khuẩn. Bên cạnh đó, dòng G44 có độ Brix cao hơn các giống cà chua bi. Trước khi sử dụng các dòng này để làm vật liệu phục vụ chọn tạo giống cà chua kháng bệnh, chịu nóng và phẩm chất tốt, cần triển khai nghiên cứu tiếp 24 dòng/giống này ở các mùa vụ khác nhau để đánh giá chính xác tiềm năng của các giống và cần triển khai thí nghiệm lây nhiễm nhân tạo bệnh héo xanh vi khuẩn (Ralstonia solanacearum) với các giống kháng bệnh ở trên để tìm ra được giống kháng bệnh tốt nhất để giải quyết yêu cầu của thực tiễn sản xuất và công tác lai tạo giống cà chua
https://doi.org/10.26459/jard.v91i3.3020