KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU PHÒNG TRỪ BỆNH VÀNG LÁ GREENING TRÊN CÂY CAM BẰNG CHẤT KHÁNG SINH TẠI NGHỆ AN

Abstract

Bệnh greening gây thiệt hại trầm trọng trên cây cam ở vùng Bắc Trung Bộ-Việt Nam. Một thí nghiệm đã được thực hiện ở Nghệ An-Việt Nam từ tháng 7 năm 2012 đến tháng 4 năm 2013 về hiệu quả của thuốc kháng sinh tiêm vào trong thân những cây cam Vân Du đã nhiễm bệnh greening. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tiêm thuốc kháng sinh Tetracycline 3 lần, cách 2 tuần tiêm 1 lần với nồng độ và liều lượng 500 mg+500mL nước lã/lần tiêm là phương pháp tốt nhất để phòng trừ bệnh greening hại cam.

https://doi.org/10.26459/jard.v91i3.3021