NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN NGUỒN GEN BẢN ĐỊA GIỐNG KHOAI SỌ VĨNH LINH

Abstract

Từ kết quả nghiên cứu về giống khoai sọ Vĩnh Linh tại xã Vĩnh Kim, huyệnVĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị chúng tôi đã mô tả chi tiết 38 tính trạng của giống khoai sọ Vĩnh Linh với 56 chỉ tiêu định tính và định lượng đã tạo nên được một bức tranh hình thái hoàn chỉnh về giống khoai sọ bản địa này. Nghiên cứu mô tả đặc điểm giống có ý nghĩa quan trọng trong công tác chọn lọc, phục tráng, khai thác và bảo tồn giống khoai sọ Vĩnh Linh.

Giống khoai sọ Vĩnh Linh là giống cây có thời gian sinh trưởng dài (8-9 tháng), chiều cao cây 105,23  ± 9,09 cm, Số lá thực sinh/cây là7,92 ± 0,8 số lượng củ con 16,05 ± 2,27 củ/cây. Chiều dài của lá 75,76 ± 6,86 cm, Chiều rộng của lá 57,07 ± 5,58 cm, Chiều dài bẹ lá 66,19 ± 6,25 cm, Trung bình dài củ con 16,05 ± 2,27 cm, Trung bình rộng củ con 5,9 ± 0,41 cm. Giống khoai sọ Vĩnh Linh nhân giống bằng củ cái, giống có khả năng chịu hạn tốt, sinh trưởng, phát triển tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai của vùng. Khối lượng củ (củ cái, củ con) cao, nhưng có độ biến động khá lớn: Khối lượng củ cái 1230,1 ± 316,52g/củ,  củ con là: 285,14 ± 52,4 g/củ

https://doi.org/10.26459/jard.v91i3.3025