ĐÁNH GIÁ PHẨM CHẤT TINH DỊCH LỢN PIETRAIN VÀ DUROC NUÔI TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

        Nghiên cứu được tiến hành trên 6 lợn đực giống bao gồm 3 lợn Pietrain và 3 lợn Duroc 2-3 năm tuổi để đánh giá phẩm chất tinh dịch của 2 giống lợn Pietrain và Duroc nuôi tại Thừa Thiên Huế và ảnh hưởng của mùa vụ (Hè - Thu và Đông - Xuân) trong năm đến phẩm chất tinh dịch. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng: các chỉ tiêu phẩm chất tinh dịch của cả 2 giống lợn Pietrain và Duroc là tốt và tương đương nhau. Mùa vụ không ảnh hưởng đến thể tích tinh dịch ở cả 2 giống lợn Pietrain và Duroc, nhưng mùa vụ Đông - Xuân có ảnh hưởng tốt đến hoạt lực, nồng độ tinh trùng, số tinh trùng tiến thẳng/lần khai thác, sức kháng, giá trị pH tinh dịch và làm giảm tỷ lệ tinh trùng kỳ hình so với các chỉ tiêu này ở vụ Hè - Thu. Kết luận: các chỉ tiêu phẩm chất tinh dịch của 2 giống lợn Pietrain và Duroc được nuôi tại Thừa Thiên Huế đều đạt tiêu chuẩn quy định đối với lợn đực ngoại sử dụng trong thụ tinh nhân tạo theo quyết định số 67/2002/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Từ khóa: Lợn đực giống, Pietrain, Duroc, phẩm chất tinh dịch, mùa vụ

https://doi.org/10.26459/jard.v91i3.3044