KHẢ NĂNG THAY THẾ PHÂN ĐẠM VÔ CƠ BẰNG PHÂN SINH HỌC WEHG ĐỐI VỚI GIỐNG LÚA BT7 TẠI HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Thực hiện thí nghiệm đồng ruộng trong vụ Hè Thu 2012 và Đông Xuân 2012 – 2013 trên đất cát nội đồng tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm nghiên cứu khả năng thay thế phân đạm vô cơ bằng phân sinh học WEHG trên giống lúa BT7. Kết quả cho thấy, việc thay thế phân đạm vô bằng phân sinh học WEHG không ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa BT7.Bón phối hợp giữa phân đạm vô cơ và phân sinh học WEHG cho hiệu quả kinh tế cao hơn so với công thức không bón phân sinh học WEHG. Bón phân với liều lượng 1 tấn phân hữu cơ vi sinh Sông Hương + 80 kg N + 70 kg P205 + 70 kg K20+ 5 lít WEHG cho hiệu quả kinh tế cao nhất. Bón phân sinh học WEHG còn cải thiện một số tính chất đất như pHKCl, OC, N, số lượng vi sinh vật trong đất.

Từ khóa: Giống BT7, lúa, phân sinh học, Thừa Thiên Huế, WEHG.

https://doi.org/10.26459/jard.v91i3.3048