KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN MỘT SỐ GIỐNG HOA LILY NHẬP NỘI TRỒNG TRONG VỤ ĐÔNG XUÂN TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Thí nghiệm được thực hiện vụ Đông - Xuân 2011-2012 tại Thừa Thiên Huế, nhằm chọn được một đến hai giống hoa lily có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao, thích hợp với điều kiện sinh thái của địa phương. Thí nghiệm gồm 5 giống Yelloween, Sorbonne, Belladonna, Robina, Tiber nhập nội, tương ứng  5 công thức từ  I – V. Thí nghiệm trồng trong chậu, 3 củ/chậu, 18 củ/m2, mật độ 180.000 củ/ha. Kết quả nghiên cứu đã tuyển chọn được 2 giống Sorbonne và Yelloween tốt nhất: Chúng có tỷ lệ mọc mầm cao (95 - 100%), thời gian sinh trưởng ngắn (72-76 ngày), sinh trưởng tốt (chiều cao thân chính đạt 95,12cm, số lá/cây đạt 95,07 lá), tổng số nụ/cây và tỷ lệ hoa thương phẩm/cây cao (đạt 96,87 - 98,54%), năng suất lý thuyết và  năng suất thực thu cao, số cành thương phẩm 138.640 - 141.360 cành/ha, cành loại 1 cao (56.000 - 69.333 cành/ha), chất lượng hoa tốt, màu sắc đẹp, hấp dẫn, độ bền cao (13-16 ngày sau khi cắt và 20-24 ngày trong điều kiện tự nhiên), lãi ròng cao nhất 214,0 triệu đồng/ha với Yelloween và 178,5 triệu đồng/ha với Sorbonne), không bị bệnh thối củ, thối thân, thích hợp với điều kiện sinh thái của địa phương, được người tiêu dùng ưa chuộng.

Từ khóa: Giống, độ bền, hoa lily, năng suất, sinh trưởng.

https://doi.org/10.26459/jard.v85i7.3059