ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA CÓ KHẢ NĂNG CHỊU MẶN TẠI HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Biến đổi khí hậu ngày càng diễn ra phức tạp và gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, một số vùng canh tác lúa đã bị xâm nhập mặn. Trước tình hình đó chúng tôi tiến hành nghiên cứu đánh giá sự sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất của một số giống lúa chịu mặn được tiến hành trong vụ Đông Xuân 2012, tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thí nghiệm bố trí trên đất trồng lúa có độ mặn đất EC = 3,50 dS/m ở đầu vụ và tăng dần đến 4,19 dS/m ở cuối vụ. Từ kết quả thí nghiệm cho thấy 09 giống lúa tham gia thí nghiệm có thời gian sinh trưởng từ 134 đến 146 ngày. Trong điều kiện mặn trung bình, bước đầu chúng tôi chọn được các giống lúa: MNR3, CM2, OM6162 và OM6677 có nhiều ưu điểm như có khả năng chịu mặn, năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt và có phẩm chất khá hơn các giống khác. Tuy nhiên để có những kết luận chính xác hơn chúng tôi đề nghị tiếp tục theo dõi tình hình sinh trưởng và phát triển của các giống lúa thêm 1 vụ nữa và triển khai thí nghiệm tại ruộng lúa có độ mặn cao hơn.

Từ khóa: giống lúa, lúa chịu mặn, đánh giá sinh trưởng phát triển, năng suất.

https://doi.org/10.26459/jard.v85i7.3062