NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CÂY BƯỞI THANH TRÀ (CITRUS GRANDIS (L.) OSBECK) ĐẦU DÒNG TẠI THỪA THIÊN HUẾ BẰNG KỸ THUẬT RAPD

Abstract

Bưởi Thanh Trà là loại trái cây đặc sản được người tiêu dùng ưa chuộng, tuy nhiên chúng chỉ phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu của tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong các năm 2003-2007, 11 cây bưởi Thanh Trà đạt tiêu chuẩn cây đầu dòng đã được tuyển chọn và công nhận, tuy nhiên, kết quả khảo sát gần đây thì đã có 8/11 cây chết. Kết quả phân tích đa hình các đoạn khuếch đại ngẫu nhiên (RAPD) với 32 mồi ngẫu nhiên của các cây bưởi nghiên cứu cho thấy 3 cây bưởi Thanh Trà đầu dòng còn lại có hệ số tương đồng di truyền khá cao (từ 66-73%). So sánh các cây bưởi Thanh Trà đầu dòng và những cây bưởi Thanh Trà khác cho kết quả có sự khác biệt di truyền lớn. Việc tìm kiếm chỉ thị cho cây bưởi Thanh trà đầu dòng cũng đã được thực hiện và đã tìm được 4 băng DNA có tiềm năng (C5-1.335, E7-2.077, E7-1.161 và E7-999), đây là các băng DNA chỉ xuất hiện ở cây đầu dòng mà không xuất hiện ở những cây khảo sát.

Từ khóa: bưởi Thanh Trà, cây đầu dòng, chỉ thị phân tử, RAPD.

https://doi.org/10.26459/jard.v85i7.3063