NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG NHÂN GIỐNG KHOAI MỠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẮT LÁT CỦ GIỐNG TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Thí nghiệm tiến hành 2 năm (2009 - 2010) tại Thừa Thiên Huế, gồm 8 công thức, tương ứng 8 khối lượng lát cắt củ giống đem dùng từ 10 - 80 g, trong đó, khối lượng củ giống địa phương đang trồng làm đối chứng (Đ/C). Nghiên cứu này nhằm xác định một khối lượng lát cắt củ giống thích hợp, cho năng suất và hiệu quả nhân giống cao nhất để xây dựng quy trình nhân giống tại Thừa Thiên Huế. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng khối lượng lát cắt củ giống 30 - 40 g có nhiều ưu điểm nhất: Khả năng nhân giống tốt nhất, hệ số nhân giống cao (5 - 6,7 lần), sinh trưởng, phát triển, năng suất và hiệu quả kinh tế khá, thích hợp với điều kiện sinh thái và khả năng đầu tư giống của địa phương. Tiếp theo là khối lượng 60 - 80 g cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao nhất, nhưng hệ số nhân giống thấp nhất (2,5 - 3,3 lần), khối lượng 10 - 20 g cho năng suất và hiệu quả kinh tế thấp nhưng hệ số nhân giống cao nhất (10 - 20 lần).

Từ khoá: Dioscorea alata L.; cắt lát, lát cắt.

https://doi.org/10.26459/jard.v64i1.3090