NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NUÔI CÁ NƯỚC NGỌT TRONG AO HỒ Ở XÃ TRIỆU TRUNG, TRIỆU PHONG, QUẢNG TRỊ

Abstract

Nuôi trồng thủy sản đang phát triển mạnh ở nhiều địa phương và đang thay thế dần một số hình thức sử dụng đất khác, đặc biệt là đất trồng lúa. Xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị là một trong những vựa lúa của tỉnh nhưng diện tích trồng lúa đang giảm dần do phát triển nuôi cá nước ngọt. Để đảm bảo sinh kế ổn định cho người dân, nghiên cứu này tiến hành đánh giá tình hình phát triển nuôi cá nước ngọt của xã. Nghiên cứu được tiến hành với 60 hộ nuôi cá ở 3 thôn Đạo Đầu, Thanh Lê và Ngô Xá Tây. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng diện tích và số hộ nuôi cá nước ngọt tăng mạnh trong vòng 5 năm qua ở địa bàn nghiên cứu. Tuy nuôi cá nước ngọt có hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với trồng lúa nhưng chi phí đầu tư, rủi ro cao trong nuôi trồng và khó khăn về thị trường là những cản trở lớn cho người nuôi ở đây. Nghiên cứu cũng đưa ra một số kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro và đảm bảo sinh kế ổn định cho người nuôi cá nước ngọt của xã.

Từ khóa: Chuyển đổi, trồng lúa, nuôi cá nước ngọt.

https://doi.org/10.26459/jard.v64i1.3094