NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH LIỀU LƯỢNG ĐẠM, LÂN VÀ KALI HỢP LÝ CHO CẢI XANH (Brassica juncea) TRỒNG TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ LƯỚI CHE TẠI THÀNH PHỐ HUẾ

Abstract

Cải xanh là loại rau ăn lá được trồng phổ biến ở Thừa Thiên Huế, có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao nhưng năng suất và chất lượng còn thấp. Nghiên cứu này được tiến hành nhằm xác định liều lượng Đạm, Lân và Kali thích hợp cho cải xanh trồng trong điều kiện có lưới che tại thành phố Huế, từ đó góp phần hoàn thiện quy trình thâm canh cải xanh ở đây. Kết quả nghiên cứu cho thấy: (1) bón phối hợp Đạm, Lân và Kali với liều lượng là: 60 kg N/ha + 20 kg P2O5/ha + 30 kg K2O/ha có tác dụng tốt nhất cho cây rau cải trồng ở đây sinh trưởng phát triển và tạo năng suất; (2) năng suất rau cải tăng 56,88 % so với đối chứng; (3) chỉ số VCR đạt 9,79.

Từ khoá: Đạm, Lân, Kali, sinh trưởng và năng suất cải xanh.

https://doi.org/10.26459/jard.v64i1.3097