ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ CHẤT LƯỢNG QUẢ CÀ CHUA CHUYỂN GEN CTB (CHOLERA TOXIN B SUBUNIT)

Abstract

Chúng tôi đã biểu hiện tiểu đơn vị B của độc tố cholera (CTB) gây bệnh tả của vi khuẩn Vibrio cholerae trong quả cà chua giống 311 (Lycopersicon esculentum L. cv. 311). Trong nghiên cứu này, chúng tôi đánh giá hình thái, chất lượng và sự biểu hiện của CTB trong quả cà chua chuyển gen. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, không có sự thay đổi đáng kể về đặc điểm hình thái và chất lượng của quả chuyển gen so với đối chứng. Mức độ biểu hiện của CTB trong quả cà chua chín khoảng 0,89% protein hòa tan tổng số. Phân tích GM1-ELISA cho thấy, protein CTB có liên kết khá mạnh với ganglioside-GM1, gợi ý rằng các tiểu đơn vị B đã tạo ra dạng pentamer có hoạt tính sinh học.

Từ khóa: Cà chua chuyển gen, CTB, chất lượng quả, hình thái quả.

 

https://doi.org/10.26459/jard.v64i1.3098