ẢNH HƯỞNG CỦA MÙA VỤ ĐẾN KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA ĐÀN LỢN NÁI BỐ MẸ YORKSHIRE x (LANDRACE x YORKSHIRE) ĐƯỢC PHỐI TINH ĐỰC F1 (PIETRAIN x DUROC) TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI TRANG TRẠI TẠI HÀ TĨNH

Abstract

Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá khả năng sinh sản của lợn nái lai cấpgiống bố mẹ Yorkshire x (Landrace x Yorkshire) được phối tinh đực lai F1 (♂Duroc x ♀Pietrain) nuôi trong điều kiện trang trại ở Hà Tĩnh và xác định ảnh hưởng của mùa vụ đếnkhả năng sinh sản của nó. Nghiên cứu đã được tiến hành trên 424 lứa đẻ lợn nái lai cấpgiống bố mẹ Yorkshire x (Landrace x Yorkshire). Lợn nái được nuôi theo quy trình chănnuôi công nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy Lợn nái lai cấp giống bố mẹ Yorkshire x(Landrace x Yorkshire) có khả năng sinh sản tốt trong điều kiện chăn nuôi trang trại ở HàTĩnh: Cụ thể, số con sơ sinh từ 11,4 đến 11,6 con/ổ, khối lượng lợn con sơ sinh đạt 1,27kg/con, khoảng cách lứa đẻ từ 150-152 ngày, hệ số lứa đẻ từ 2,44-2,46 lứa/năm, số con caisữa 9,2 con/ổ; khối lượng lợn con cai sữa từ 6,64-7,03 kg/con; khối lượng lợn con cai sữanái sản xuất được/năm đạt từ 149-157 kg. Mùa vụ không ảnh hưởng đến hầu hết các chỉtiêu sinh sản của lợn nái lai cấp giống bố mẹ Yorkshire x (Landrace x Yorkshire), ngoại trừtính trạng khối lượng lợn con cai sữa và khối lượng lợn con cai sữa/nái/năm. Hai chỉ tiêunày ở vụ Đông-Xuân cao hơn vụ Hè-Thu. Cần nghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tốkhác như đực giống, quy mô chăn nuôi, vùng sinh thái đến khả năng sinh sản của lợn náingoại từ đó có khuyến nghị chính sách phát triển chăn nuôi lợn nái.Từ khóa: Sinh sản, Mùa vụ, Lợn nái Yorkshire x (Landrace x Yorkshire), Hà Tĩnh.
https://doi.org/10.26459/jard.v79i1.3113