THÀNH PHẦN LOÀI BƯỚM Ở BA KHU RỪNG ĐẶC DỤNG PHIA OẮC, XUÂN SƠN VÀ BA VÌ

Abstract

Nghiên cứu bướm (Lepidoptera, Rhopalocera) được thực hiện ở các sinh cảnh vàđộ cao khác nhau ở ba khu rừng đặc dụng là Vườn quốc gia Ba Vì, Vườn quốc gia XuânSơn, và Khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc vào tháng 6 năm 2012. Tổng số 162 loài bướmđã được ghi nhận tại ba khu vực. Xuân Sơn có số lượng loài nhiều nhất (100 loài), tiếp đếnlà Ba Vì với 92 loài và ít nhất ở Phia Oắc với 66 loài. Một loài có giá trị bảo tồn là Troidesaeacus. Một loài ghi nhận mới cho Việt Nam là Capila pieridoides ở Xuân Sơn. Nhiều loàicó số lượng cá thể thấp từ 1-2 cá thể ở một khu vực (50 loài). Một số loài chỉ thấy ở khuvực núi cao Phia Oắc mà không thấy ở Xuân Sơn hay Ba Vì là Artegeia erutae, Parasarpahoulderti, Sumalia daraxa, Athyma jina, Stichophthalma neumogeni, Heliophorus bradha.Độ tương đồng về thành phần loài cao nhất giữa Ba Vì với Xuân Sơn (54%), thấp hơn giữaPhia Oắc vàới Ba Vì (46%), và thấp nhất giữa Xuân Sơn với Phia Oắc (42%). Thành phầnloài ở Phia Oắc khá khác so với ở thành phần loài ở Ba Vì và Xuân Sơn.Từ khóa: Độ cao, Rhopalocera, Rừng đặc dụng, Tương đồng.
https://doi.org/10.26459/jard.v79i1.3114