ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG, MẬT ĐỘ VÀ PHÂN BỐ THÚ LINH TRƯỞNG Ở KHU VỰC MỞ RỘNG CỦA VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích bổ sung thêm các thông tin vềtình trạng, mật độ, nơi cư trú của các loài thú Linh trưởng làm cơ sở để đề xuất các giảipháp bảo tồn và phát triển các loài thú Linh trưởng quí và hiếm ở khu vực mở rộng củaVườn quốc gia (VQG) Bạch Mã. Sử dụng phương pháp điều tra theo tuyến, bẫy ảnh kếthợp với tham vấn cộng đồng. Nghiên cứu đã ghi nhận được 9 loài thú Linh trưởng thuộc 3họ, chiếm 36 % tổng số loài Linh trưởng ở Việt Nam và 60 % tổng số loài thú Linh trưởnghiện có ở khu vực Trung Trường Sơn. Đồng thời, đã xác định 3 loài thuộc loài đặc hữu củaViệt Nam, hai loài thuộc phân bố hẹp của khu vực miền Trung. Tất cả các loài thú Linhtrưởng ghi nhận được đều thuộc các loài quí hiếm có giá trị cao về bảo tồn. Nghiên cứucũng cho thấy 4 loài thú Linh trưởng có mật độ cao, 3 loài có mật độ thấp và 2 loài rất hiếmkhi gặp. Các mối đe dọa quan trọng nhất hiện nay đối với các loài thú Linh trưởng là sănbắt và đặt bẫy trái phép và mất sinh cảnh rừng. Kết quả của nghiên cứu không chỉ giúp choBan quản lý VQG Bạch Mã biết được chính xác tình trạng, mật độ và phân bố các loài thúLinh trưởng hiện có, mà còn là cơ sở quan trọng cho Ban quản lý Vườn đề xuất một chiếnlược bảo tồn và phát triển các loài thú Linh trưởng nguy cấp quý và hiếm ở khu vực mớimở rộng của VQG Bạch Mã trong tương lai.Từ khóa: Linh trưởng, tình trạng, mật độ, phân bố.
https://doi.org/10.26459/jard.v79i1.3115