NGHIÊN CỨU SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA HAI GIỐNG HOA LILY TRÊN CÁC GIÁ THỂ TRONG VỤ ĐÔNG XUÂN TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Mục đích chính của nghiên cứu này là xác định giống hoa lily và giá thể phù hợp,góp phần bổ sung, hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng hoa lily ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Kếtquả nghiên cứu cho thấy trong điều kiện vụ Đông Xuân ở Thừa Thiên Huế hai giống hoa lilySorbonne và Tiber đều sinh trưởng tốt. Trồng hoa lily tốt nhất trên giá thể đất Tribat, thứ đếnlà giá thể đất phù sa trộn với trấu hun và phân chuồng (tỷ lệ 1:2:1), cuối cùng là giá thể đấtphù sa trộn với phân chuồng hoai mục (tỷ lệ 3:1). Giá thể phù hợp nhất là đất sạch Tribatnhưng chi phí đầu tư cao chỉ thích hợp trồng làm cảnh do giá thể này rất tiện sử dụng và ítcông chăm bón. Giá thể đất phù sa trộn với trấu hun và phân chuồng (tỷ lệ 1:2:1) phù hợp vớiviệc trồng đại trà với quy mô lớn vì giá thành rẻ lại tận dụng được phụ phẩm nông nghiệp. TạiThừa Thiên Huế trồng hoa lily ở vụ Đông Xuân trong điều kiện nhà lưới dùng giốngSorbonne trên giá thể đất phù sa trộn với trấu hun và phân chuồng (tỷ lệ 1:2:1) cho hiệu quảkinh tế cao nhất. Trồng giống Tiber ở các loại giá thể đều không có lãi.Từ khóa: Giống hoa lily, giá thể, nhà lưới, Đông Xuân, Thừa Thiên Huế.
https://doi.org/10.26459/jard.v79i1.3116