SỐ LƯỢNG VÀ BẢN ĐỒ PHÂN BỐ CỦA LỢN ĐỊA PHƯƠNG (LỢN CỎ) TẠI CÁC HUYỆN MIỀN NÚI CÁC TỈNH QUẢNG NAM, THỪA THIÊN HUẾ, QUẢNG TRỊ

Abstract

Nghiên cứu tiến hành tại 41 xã của 10 huyện miền núi thuộc 3 tỉnh Quảng Nam,Thừa Thiên Huế, Quảng Trị cho thấy, lợn Cỏ còn lại với số lượng rất ít (1513/5940 con lợncác loại, chiếm 25,47%), trong đó Quảng Nam 38,97%, Quảng Trị 23,55%, Thừa ThiênHuế 11,64% so với số lợn hiện đang nuôi. Chỉ còn 8/41 xã điều tra (19,5%) có tỷ lệ lợn Cỏ>= 50%. Phần lớn lợn Cỏ có màu lông đen, lợn Cỏ màu lông lang (đen-trắng) chỉ có ở 3huyện Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang của tỉnh Quảng Nam. Địa bàn phân bố lợn Cỏngày càng thu hẹp. Sư phân bố lợn Cỏ phụ thuộc vào địa hình, sự phát triển hạ tầng giaothông, tập quán ở mỗi vùng, giá bán lợn Cỏ… Vì vậy, cần thiết phải có chính sách phù hợpnhằm bảo tồn và phát triển lợn Cỏ miền núi Trung Trung bộ.Từ khóa: lợn Cỏ, bản đồ phân bố, miền núi trung trung bộ.
https://doi.org/10.26459/jard.v79i1.3117