THÀNH PHẦN LOÀI VÀ PHÂN BỐ CỦA MỐI (ISOPTERA) Ở VÙNG CAO MUÔN, HUYỆN BA TƠ, TỈNH QUẢNG NGÃI

Abstract

Tiến hành điều tra tại vùng núi Cao Muôn, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi từtháng 2/2011 đến tháng 9/2011. Kết quả phân tích 2.745 mẫu mối thu được trong hai đợtđiều tra tại vùng Cao Muôn, Ba Tơ, Quảng Ngãi chúng tôi đã xác định được 36 loài thuộc15 giống, 3 họ; trong đó họ Termitidae có số loài nhiều nhất (26 loài), họ Rhinotermitidaecó 9 loài, thấp nhất là họ Kalotermitidae với chỉ 1 loài.So sánh với thành phần loài mối ở một số công trình nghiên cứu ở các vườn quốc gia vàKhu bảo tồn khác cho thấy, thành phần loài mối ở Cao Muôn tương đối đa dạng về cáctaxon bậc giống và phân họ. Mức độ tương đồng thông qua chỉ số Sorensen (K) giữa khuvực Cao Muôn với các khu vực khác khá thấp, thể hiện tính chất đặc trưng của khu hệ mốivùng nghiên cứuĐã nghiên cứu sự phân bố của mối ở các độ cao và sinh cảnh khác nhau: Ở khoảng độ cao300 – 700m và sinh cảnh rừng tự nhiên, số lượng loài mối lớn hơn hẳn so với các khoảngđộ cao < 300m, > 700m và các sinh cảnh rừng phục hồi, rừng trồng, trảng cây bụi.
https://doi.org/10.26459/jard.v79i1.3119