KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ MÁU CỦA LỢN CỎ NUÔI Ở HUYỆN A LƯỚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Một nghiên cứu đã tiến hành tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế từ tháng 7năm 2009 đến tháng 9 năm 2010 để đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển và xác địnhmột số chỉ tiêu sinh lý máu của lợn Cỏ nuôi tại địa phương. Kết quả nghiên cứu cho thấykhối lượng trung bình của lợn Cỏ lúc sơ sinh là 0,39kg; lúc cai sữa (3 tháng tuổi là 4,52kg;lúc 4, 6, 8, 10 và 12 tháng tuổi tương ứng là 6,28; 9,98; 14,78; 19,50 và 22,54 kg. Lợn Cỏnuôi ở A Lưới có khối lượng tương đương với lợn Vân Pa nuôi ở Đakrông của tỉnh QuảngTrị nhưng lại thấp hơn lợn Sóc ở Tây Nguyên và lợn Kiềng Sắt ở Quảng Ngãi khi cùng lứatuổi. Các chỉ tiêu sinh lý máu có xu hướng tăng nhanh từ sơ sinh đến 4 tháng tuổi, giữa mứctương đối ổn định từ 5-6 tháng tuổi, giảm xuống lúc 8 tháng tuổi và giữ mức tương đối ổnđịnh giai đoạn trưởng thành 10-12 tháng tuổi. Số lượng hồng cầu trong máu (triệu/mm3)của lợn Cỏ lúc sơ sinh; 2, 4, 6, 8, 10 và 12 tháng tuổi tương ứng là 5,01; 5,51; 6,37; 6,44;6,19; 5,83 và 5,85. Số lượng bạch cầu của lợn Cỏ ở các lứa tuổi sơ sinh, 2, 4, 6, 8, 10 và 12tháng tuổi tương ứng là 13,21; 15,09; 27,41; 25,50; 22,33; 21,10 và 20,50 nghìn/mm3 máu.Hàm lượng hemoglobin trong máu của lợn Cỏ ở các giai đoạn tương ứng là 9,23; 10,60;11,72; 10,77, 10,30; 9,91 và 10,04 g%.Tư khóa: Bạch cầu, hemoglobin, hồng cầu, lợn Cỏ, sinh trưởng, tăng trọng
https://doi.org/10.26459/jard.v79i1.3121