NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ÁP DỤNG CHO SẢN XUẤT RAU CẢI CỦ MẦM TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Kết quả nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật mới của chúng tôi đã tăng sinhtrưởng, năng suất và hiệu quả sản xuất rau cải củ mầm so với các kỹ thuật hiện đang đượcáp dụng ở Thừa Thiên Huế. Cụ thể là: ngâm hạt 8 giờ + ủ hạt 18 giờ + có thể tái sử dụnggiá thể tới 3-4 lần + gieo 60 g hạt/khay (40x50cm) + giá thể gieo dày 2 cm + che tối 48 giờ+ tưới 2 lần/ngày. Từ kết quả các thí nghiệm, chúng tôi đã xây dựng quy trình sản xuất raucải củ mầm cải tiến phù hợp với điều kiện ở Thừa Thiên Huế và những vùng có điều kiệntương tự khác. Kết quả thử nghiệm quy trình mới cho thấy năng suất rau cải củ mầm đãtăng 17,98%, lãi tăng 55,6 nghìn đồng/kg hạt rau.Từ khóa: rau cải củ mầm, biện pháp kỹ thuật.
https://doi.org/10.26459/jard.v79i1.3122