NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG PHÂN BÓN LÁ HỮU CƠ MAYA&T1 CHO CÁC LOẠI RAU ĂN LÁ PHỔ BIẾN TRONG VỤ HÈ THU TẠI THÀNH PHỐ HUẾ

Abstract

Kết quả nghiên cứu sử dụng phân bón lá hữu cơ Maya&T1 cho các loại rau ăn látrồng phổ biến trong vụ Hè Thu tại thành phố Huế của chúng tôi cho thấy: 1) PhânMaya&T1 đã có tác dụng tốt, tăng chỉ tiêu sinh trưởng thân lá và chỉ tiêu sinh lý của cácloại rau nghiên cứu; 2) Phun Maya&T1 đã rút ngắn thời gian sinh trưởng 3-5 ngày và kéodài thời gian sử dụng sau thu hoạch của các loại rau ăn lá 1-2 ngày; 3) Phân Maya&T1 ítảnh hưởng đến các chỉ tiêu phẩm chất cảm quan, các chỉ tiêu hóa sinh thay đổi theo hướngtăng chất lượng rau; 4) Năng suất các loại rau thí nghiệm tăng 16,5-27,2% khi được phunMaya&T1; 5) Phân Maya&T1 có tác dụng tốt hơn hoặc tương đương so với các loại phânbón lá khác đang được bán phổ biến ở thành phố Huế khi phun cho rau muống; 6) Chỉ sốVCR đạt 3,64 khi phun Maya&T1 cho rau muống.Từ khoá: Maya&T1, phân bón lá hữu cơ, rau ăn lá, vụ Hè Thu.
https://doi.org/10.26459/jard.v79i1.3123