MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CÁ THÁT LÁT Notopterus notopterus (Pallas, 1769) VÙNG PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Bài báo trình bày một số đặc điểm sinh học của cá Thát lát Notopterus notopterus(Pallas, 1796) ở vùng Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Cá Thát lát được khai thác ở ba nhómtuổi, nhóm cao nhất là 2+, thấp nhất 0+ , trong đó số lượng cá thể thu được nhiều nhất tậptrung ở nhóm tuổi 0+. Phương trình tương quan giữa chiều dài và khối lượng cá Thát látđược viết: W = 0,1 × 10-4 × L3,4037. Phương trình sinh trưởng theo Von Bertalanffy của cáThát lát xác định được là: về chiều dài: Lt = 302,72× [1-e-0,4555×(t+1,26065)]; về khối lượng:Wt= 333,64×[1-e-0,05167×(t+0,02657)]3,4037 . Thành phần thức ăn trong ống tiêu hóa của cá Thát látgồm 42 loại thuộc 7 ngành khác nhau, trong đó thức ăn động vật chiếm đa số. Cường độ bắtmồi của cá Thát lát tương đối cao, trong đó nhóm tuổi 1+ có cường độ bắt mồi cao nhất. Hệsố béo của nhóm tuổi 1+ là lớn nhất và thấp nhất ở nhóm tuổi 2+. Đồng thời hệ số béo củacá đực thấp hơn cá cái. Kết quả này là những dữ liệu bước đầu góp phần cung cấp cơ sởkhoa học và thực tiễn cho các hoạt động khai thác và bảo tồn hợp lý loài cá Thát lát ở địaphương Thừa Thiên Huế.Từ khóa: Sinh học sinh trưởng, Dinh dưỡng, Cá Thát lát Notopterus notopterus, Phú Lộc,Thừa Thiên – Huế.
https://doi.org/10.26459/jard.v79i1.3125