ĐA DẠNG VỀ THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA CÁNH ÚP (INSECTA: PLECOPTERA) Ở VÙNG BẠCH MÃ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Kết quả nghiên cứu đa dạng thành phần loài Cánh úp (Insecta - Plecoptera) ởvùng Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế đã xác định được 27 loài thuộc 16 giống và 4 họ.Trong đó, họ Cánh úp lớn (Perlidae) chiếm ưu thế nhất với 20 loài (chiếm 74,07% tổng sốloài), 11 giống (chiếm 68,75%); kế đến là họ Nemouridae có 5 loài (chiếm 18,75%), 3giống (chiếm 18,75%); hai họ Peltoperlidae và Leuctridae, mỗi họ cùng có 1 loài (chiếm3,70%), 1 giống (chiếm 6,25%). Thành phần loài côn trùng Cánh úp phân bố theo độ cao tạiBạch Mã có sự phân bố không đồng đều. Tần số bắt gặp các loài và họ ở đai cao >900mchiếm ưu thế hơn so với hai đai <500m và 500 – 900m.
https://doi.org/10.26459/jard.v79i1.3126