GÓP PHẦN TÌM HIỂU TÌNH TRẠNG Ô NHIỄM CHẤT HỮU CƠ CỦA NƯỚC MẶT VÙNG HẢI VÂN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THÔNG QUA SỬ DỤNG CHỈ SỐ SINH HỌC EPT

Abstract

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành sử dụng ấu trùng côn trùng ở nước(aquatic insect) của ba bộ (Phù du, Cánh lông, Cánh úp) làm chỉ thị sinh học để đánh giáchất lượng nước mặt ở 6 điểm trên các thủy vực chính vùng Hải Vân, tỉnh Thừa Thiên Huếthông qua chỉ số sinh học EPT. Kết quả cho thấy, chất lượng môi trường nước mặt tại đâytừ tốt đến rất tốt, chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm hữu cơ; phù hợp với việc đánh giá chất lượngnước mặt thông qua phân tích các chỉ tiêu hoá học. Nghiên cứu còn cho thấy chỉ số EPT vàcác thông số DO, COD tồn tại mối tương quan tuyến tính. Các hệ số tương quan và hệ sốhồi quy đều tồn tại với độ tin cậy 95%. Tương quan giữa EPT với DO là tương quan âm,còn tương quan giữa EPT với COD, BOD5 là tương quan dương. Tính tương quan thể hiệnkhá chặt giữa biến phụ thuộc EPT với 2 biến độc lập DO, COD. Thông qua chỉ số sinh họcEPT, chúng ta có thể dự báo được giá trị của các thông số môi trường (DO, COD) và ngượclại. Như vậy có thể khẳng định sử dụng chỉ số sinh học EPT để đánh giá, quan trắc chấtlượng nước có tính khả thi và ý nghĩa thực tiễn cao.Từ khoá: Phù du, Cánh lông, Cánh úp, EPT, DO, COD, BOD5, môi trường nước, Hải Vân.
https://doi.org/10.26459/jard.v79i1.3127