NUÔI CẤY IN VITRO SÂM NGỌC LINH (PANAX VIETNAMENSIS HA ET GRUSHV.)

Abstract

Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) được chứng minh có giá trịdược liệu cao, được xếp vào nhóm sâm quý của thế giới. Quần thể loài sâm này trong tựnhiên đang bị đe dọa do sự khai thác quá mức. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày kếtquả thí nghiệm nghiên cứu nuôi cấy in vitro cây sâm Ngọc Linh. Nguyên liệu cho nuôi cấyban đầu là chồi đỉnh (kích thước 0,5 cm), cuống lá, thân củ (cắt lát mỏng kích thước 1,0-1,5mm) của cây 5 năm tuổi. Mẫu được khử trùng bằng HgCl2 0,1% trong 7 phút cho tỷ lệnhiễm thấp và tỷ lệ mẫu sống cao đạt 87,07%. Môi trường MS có bổ sung phối hợp 1,0mg/l 2,4-D với 0,2 mg/l TDZ thích hợp nhất cho tạo callus và nhân nhanh callus. Môitrường SH bổ sung kết hợp 1,0 mg/l BA và 0,5 mg/l NAA tốt nhất để tạo phôi soma từcallus và tạo chồi từ phôi soma.Từ khóa: Callus, nuôi cấy in vitro, phát sinh phôi soma, sâm Ngọc Linh, tái sinh chồi.
https://doi.org/10.26459/jard.v79i1.3128