NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO DÂY CHUYỀN THIẾT BỊ SẢN XUẤT GẠCH BLOCK KHÔNG NUNG PHÙ HỢP VỚI QUY MÔ HỘ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG Ở NÔNG THÔN

Abstract

Hiện nay, nhu cầu vật liệu gạch xây dựng cho các công trình rất lớn. Trên cơ sở điều tra khảo sát tình hình sản xuất và sử dụng gạch block không nung, đề tài đã nghiên cứu thiết kế và chế tạo được một dây chuyền thiết bị sản xuất gạch block không nung với kết cấu tương đối đơn giản, các xí nghiệp cơ khí địa phương có thể chế tạo được bằng các loại vật liệu thông dụng. Dây chuyền thiết bị làm việc bền vững, năng suất đạt 400viên/giờ với 5 công nhân làm việc, chất lượng sản phẩm đảm bảo yêu cầu và giá thành hợp lý, phù hợp với khả năng đầu tư của hộ sản xuất vật liệu xây dựng quy mô nhỏ ở nông thôn.

Từ khóa: Thiết kế, chế tạo, dây chuyền thiết bị, gạch block, không nung, nông hộ.

https://doi.org/10.26459/jard.v75i6.3134