THÀNH PHẦN LOÀI HỌ CÚC (ASTERACEAE) Ở THÀNH PHỐ HUẾ VÀ VÙNG PHỤ CẬN

Abstract

Kết quả nghiên cứu đã ghi nhận được hệ thực vật họ Cúc ở thành phố Huế và vùng phụ cận khá đa dạng với 73 loài phân bố vào 47 chi, 9 tông và 3 phân họ (theo hệ thống phân loại của Armen Takhtajan (2009). Trong số 73 loài được nghiên cứu, chúng tôi đề nghị bổ sung thêm 7 loài và 4 chi (Symphyotrichum, Eleutheranthera, OsteospermumConoclinium) vào danh lục hệ thực vật họ Cúc đã công bố ở Việt Nam. Bên cạnh đó còn có 8 loài chưa xác định được danh pháp. Ngoài ra, chúng tôi cũng đề nghị bổ sung được 46 loài và 27 chi vào Danh lục hệ thực vật họ Cúc phân bố tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

https://doi.org/10.26459/jard.v75i6.3152