TẠO DÒNG VÀ PHÂN TÍCH TRÌNH TỰ GEN SERINE PROTEASE THỦY PHÂN FIBRIN TỪ GIUN QUẾ (Perionyx excavatus)

Abstract

Lumbrokinase của giun quế (Perionyx excavatus) là một enzyme thủy phân fibrin. Trong nghiên cứu này, cDNA mã hóa gen lumbrokinase được khuếch đại với cặp mồi đặc hiệu được thiết kế dựa vào trình tự gen mã hóa lumbrokinase trên GenBank với mã số DQ234061. Đoạn cDNA có kích thước 726 bp được tạo dòng với vector pCR®2.1. Trình tự nucleotide của cDNA được so sánh với trình tự của gen lumbrokinase của các loài giun đất Eisenia fetida (mã số DQ234061), Lumbricus bimastus (mã số AY187629) và Lumbricus rubellus (mã số U25644) trên GenBank và có độ tương đồng lần lượt là 52,02%; 50,06% và 48,03%.

Từ khóa: cDNA, lumbrokinase, giun quế (Perionyx excavatus).

https://doi.org/10.26459/jard.v75i6.3156