KẾT QUẢ THỰC HIỆN MÔ HÌNH 3 GIẢM 3 TĂNG Ở VIỆT NAM

Abstract

Mô hình canh tác lúa theo cách “3 giảm 3 tăng” ra đời từ năm 2005 bởi các nhà khoa học Việt Nam, ngay sau khi ra đời đã được Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn công nhận là tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. 3 giảm có nghĩa là giảm lượng giống gieo, giảm lượng phân bón, giảm thuốc trừ sâu. 3 tăng nghĩa là tăng năng suất, tăng chất lượng và tăng hiệu quả. Nhờ những lợi ích to lớn mang lại, mà mô hình trồng lúa theo cách 3 giảm 3 tăng đã và đang được nhân rộng trong phạm vi cả nước. Hiện nay nhiều tỉnh thành đã áp dụng mô hình này rất thành công như Long An, Quảng Bình, Cần Thơ, Vĩnh Phúc.…

Từ khóa: canh tác lúa, mô hình, 3 giảm, 3 tăng.

https://doi.org/10.26459/jard.v75i6.3161