NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG RẦY NÂU CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA TRỒNG TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng một số giống lúa đã được đánh giá về khả năng kháng rầy nâu do Trung tâm Tài nguyên Thực vật, viện Khoa học Nông nghiệp, Hà Nội cung cấp. Các giống lúa này được gieo trồng trong vụ Hè Thu năm 2010 ở Thừa Thiên Huế để đánh giá các chỉ tiêu liên quan đến đặc điểm sinh trưởng và năng suất. Đồng thời chúng tôi cũng tiến hành lây nhiễm rầy nâu nhân tạo để bước đầu đánh giá sự thích nghi với điều kiện gieo trồng tại địa phương và khả năng kháng của các giống lúa này đối với quần thể rầy nâu ở Thừa Thiên Huế. Kết quả nghiên cứu cho thấy các giống IRRI 352, BG 367-2,Sài Đường Kiến An, Lốc Nước sinh trưởng, phát triển tốt và kháng được với quần thể rầy nâu ở Thừa Thiên Huế. Bốn giống lúa này là nguồn vật liệu quan trọng trong việc phát triển và lai tạo các giống lúa kháng rầy nâu có năng suất cao ở Thừa Thiên Huế.

Từ khóa: Lúa kháng rầy, năng suất, quần thể rầy nâu, sinh trưởng, Thừa Thiên Huế, vụ Hè Thu.

https://doi.org/10.26459/jard.v75i6.3163