ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP BÓN ĐẠM, LÂN VÀ KALI ĐẾN NĂNG SUẤT CÀ PHÊ VỐI KINH DOANH TẠI XÃ QUẢNG HIỆP, HUYỆN CƯMNGA TỈNH ĐĂK LĂK

Abstract

Nghiên cứu về thời điểm và phương pháp bón một số yếu tố đa lượng như đạm (N), lân (P2O5) và kali (K2O) cho cà phê vối kinh doanh năm 2010 tại xã Quảng Hiệp, huyện CưMnga, tỉnh Đăk Lăk trong cùng một tổ hợp phân bón: 250kg N + 100kg P2O5 + 250kg K2O/ha được cho là phù hợp nhất với cây cà phê vối kinh doanh tại Tây Nguyên. Từ đó xác định được thời điểm bón phân: 5lần/năm đối với đạm, 3 lần/năm đối với lân, 4 lần/năm đối với kali và phương pháp bón đào hố và bón phân quanh tán có lấp đất đối với đạm, kali và vãi đều trên bề mặt đất dưới tán lá cho năng suất cà phê nhân cao nhất góp phần làm tăng thu nhập, hiệu quả kinh tế cho nông hộ trồng cà phê của địa phương.

Từ khóa: thời điểm bón phân, phương pháp bón phân.

https://doi.org/10.26459/jard.v67i4.3182