GIÁ TRỊ CỦA VÒNG CÁNH TAY VÀ VÒNG ĐÙI TRONG ĐÁNH GIÁ SUY DINH DƯỠNG CỦA THANH NIÊN 18 - 25 TUỔI

Abstract

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định hệ số tương quan giữa vòng cánh tay, vòng đùi với chỉ số khối cơ thể BMI, đồng thời tìm hiểu giá trị của hai kích thước này trong đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng của thanh niên ở tuổi 18 - 25.

Đối tượng nghiên cứu: 662 thanh niên bình thường tuổi từ 18 - 25 gồm 348 nam và 314 nữ.

Phương pháp nghiên cứu được thiết kế theo điều tra ngang. Đo các kích thước nhân trắc gồm chiều cao đứng, cân nặng, vòng cánh tay trái, vòng đùi trái. Tính chỉ số khối cơ thể BMI. Phân loại tình trạng dinh dưỡng dựa trên BMI theo WHO và IOTF. Sử dụng đường cong ROC để tìm ngưỡng kết luận suy dinh dưỡng của vòng cánh tay và vòng đùi.

Kết quả nghiên cứu cho thấy các kích thước nhân trắc của nam và nữ thanh niên đều lớn hơn so với điều tra cơ bản toàn quốc vào cuối thế kỷ XX. Chiều cao đứng, cân nặng và vòng cánh tay của nam lớn hơn nữ (P<0,001). Vòng đùi thì tương đương nhau giữa hai giới (P>0,05). Diện tích dưới đường cong ROC dao động từ 0,775 đến 0,873 cho thấy hiệu quả của ngưỡng kết luận đã tìm ra là tốt với vòng cánh tay < 24 cm cho nam và < 22 cm cho nữ, vòng đùi là < 49 cm cho cả hai giới.

Kết luận: Có mối tương quan thuận, chặt chẽ và có ý nghĩa thống kê (P < 0,0001) giữa chỉ số khối cơ thể BMI với vòng cánh tay và vòng đùi ở cả hai giới. Ngưỡng kết luận suy dinh dưỡng là vòng cánh tay < 24 cm cho nam (Se 80,7%; Sp 71,5%) và < 22 cm cho nữ (Se 72,1%; Sp 89,5%), vòng đùi là < 49 cm cho cả hai giới (Se 72,2%; Sp 67,0% ở nam và Se 73,3%; Sp 86,8% ở nữ).
https://doi.org/10.26459/jard.v0i55.3197