NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH SẤY THÓC BẰNG THIẾT BỊ SẤY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI KIỂU ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN

Abstract

Thiết bị sấy năng lượng mặt trời kiểu đối lưu tự nhiên dùng để sấy thóc có kết cấu đơn giản, dễ sử dụng và giá thành thấp, phù hợp với quy mô hộ nông dân, có thể sử dụng vật liệu có sẵn ở địa phương để chế tạo. Khi sử dụng thiết bị này, thời gian sấy rút ngắn nhiều so với phơi nắng tự nhiên khi trong cùng một điều kiện như nhau, đảm bảo số lượng và chất lượng của thóc sấy, không bị các côn trùng và chim chuột thâm nhập phá hoại, phòng ngừa được mưa ẩm. Thiết bị này cũng có thể được sử dụng để sấy một số sản phẩm nông nghiệp khác.
https://doi.org/10.26459/jard.v0i55.3198