ĐẶC ĐIỂM DINH DƯỠNG, SINH SẢN VÀ BIẾN THÁI CỦA ẾCH GAI SẦN (PAA VERRUCOSPINOSA BOURRET, 1937) Ở VÙNG A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Ếch gai sần (Paa verrucospinosa) là loài đặc hữu của Việt Nam, nghiên cứu của chúng tôi được tiến hành trong 12 tháng (từ tháng VII/2008 đến tháng VI/2009) ở vùng A Lưới, đồng thời đã phân tích 393 mẫu để xác định đặc điểm dinh dưỡng, sinh sản và biến thái của nòng nọc. Kết quả cho thấy, đây là loài ăn tạp, thức ăn thuộc Ngành chân khớp (Athropoda) chiếm 68%; sức sinh sản tuyệt đối dao động từ 483 trứng đến 968 trứng/cá thể cái, trung bình 795 trứng/cá thể cái; sức sinh sản tương đối dao động từ 4 đến 6 trứng/g khối lượng cơ thể, trung bình 05 trứng/g khối lượng cơ thể; thời gian hoàn thành sự biến thái 61,43 ngày, ếch con có khối lượng thân trung bình 2,11 g, dài thân trung bình 23,85 mm.
https://doi.org/10.26459/jard.v0i55.3200