ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PCR (POLYMERASE CHAIN REACTION) ĐỂ PHÁT HIỆN NHIỄM SẮC THỂ PHILADELPHIA TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ BẠCH CẦU MÃN TÍNH DÒNG HẠT (CHRONIC MYELOID LEUKEMIA)

Abstract

Sáu mươi mẫu máu của bệnh nhân được chẩn đoán bệnh ung thư bạch cầu mạn tính dòng hạt (Chronic Myeloid Leukemia-CML) được nghiên cứu để phát hiện nhiễm sắc thể Philadelphia mang gen tổ hợp BCR-ABL bằng kỹ thuật RT-PCR (Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction) và real-time PCR. Kết quả cho thấy có đến 59 bệnh nhân (98,33%) mang gen tổ hợp này trong máu ngoại biên, trong đó, dạng BCR-ABLb2a2 chiếm 32,20%, dạng BCR-ABLb3a2 chiếm 44,07% và dạng kết hợp BCR-ABLb2a2+b3a2 chiếm 23,73%. Kết quả này cho thấy có thể dùng kỹ thuật PCR để phát hiện nhiễm sắc thể Philadelphia. Việc so sánh đối chiếu kết quả này với các tác giả khác trong và ngoài nước cũng được bàn luận để khẳng định giá trị của kỹ thuật.

https://doi.org/10.26459/jard.v0i55.3204