NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CHÍNH ÁP DỤNG CHO SẢN XUẤT NGÔ RAU Ở THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Ngô rau là một loại rau cao cấp chứa nhiều chất dinh dưỡng và các loại vitamin, chất khoáng. Sản xuất ngô rau vừa cung cấp thực phẩm cho con người vừa cung cấp thức ăn xanh cho chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi bò sữa. Ngô rau có thể trồng ở nhiều vùng khác nhau và trên nhiều chân đất khác nhau. Trên đất phù sa ở Thừa Thiên Huế, trồng ngô rau với mật độ thích hợp là 14,2 vạn cây/ha đến 15,9 vạn cây/ha. Đã xác định được liều lượng phân chuồng bón cho ngô rau trên đất phù sa đến 12 tấn/ha vẫn cho hiệu quả rất cao. Đã xác định được liều lượng phân đạm và phân kali thích hợp bón cho ngô rau trên đất phù sa ở Thừa Thiên Huế là 120 - 150 kgN/ha và 90 kgK2O/ha.
https://doi.org/10.26459/jard.v0i55.3207