KIỂM TRA KHÁNG THỂ KHÁNG TOXOPLASMA GONDII TRONG HUYẾT THANH NGƯỜI VÀ GIA SÚC TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Chúng tôi đã kiểm tra kháng thể kháng Toxoplasma gondii trong huyết thanh người và gia súc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả nghiên cứu cho thấy:

- Ở người, tỷ lệ huyết thanh cho kết quả dương tính biến động từ 8 đến 30%, tùy thuộc vào việc người có tiếp xúc thường xuyên với gia súc hay không.

 - Ở heo, tỷ lệ huyết thanh cho kết quả dương tính thay đổi từ 10% đến 63%, tùy thuộc vào phương thức chăn nuôi heo và mèo có tiếp xúc thường xuyên với heo, thức ăn heo hay không.

- Tỷ lệ huyết thanh cho kết quả dương tính của mèo nuôi ở thành phố và nông thôn tương ứng là 33 và 87%.
https://doi.org/10.26459/jard.v0i55.3211