THIẾT KẾ VÀ PHÂN TÍCH KINH TẾ CỦA HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐỘC LẬP

Abstract

Hệ thống năng lượng mặt trời (NLMT) độc lập là lựa chọn bền vững cho việc cung cấp điện ở những vùng bị cô lập, vùng xa, vùng cao, vùng nông thôn những nơi nhận được nguồn ánh sáng mặt trời dồi dào. Bài báo này trình bày về hệ thống NLMT độc lập để cung cấp điện cho một ngôi nhà ở A lưới, Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Các bước thiết kế đã hoàn thiện cho yêu cầu phụ tải ngôi nhà. Dữ liệu về bức xạ và phụ tải điện của hộ gia đình điển hình ở vị trí xét đến đã được đưa vào tính toán trong các bước thiết kế. Ngoài ra, chi phí vòng đời đã được phân tích để tiến hành đánh giá tính khả thi của hệ thống. Kết quả của nghiên cứu này đã khuyến khích sử dụng hệ thống NLMT độc lập để cung cấp điện cho các vùng cô lập của Việt Nam.

https://doi.org/10.26459/jard.v124i10.3992