PHÂN TÍCH MỘT SỐ YẾU TỐ ĐỘC LỰC CỦA VI KHUẨN E. COLI PHÂN LẬP TỪ VỊT NGHI MẮC COLIBACILLOSIS TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Abstract

Đã thu thập được 320 mẫu bệnh phẩm vịt nghi mắc Colibacillosis tại các trang trại và hộ chăn nuôi vịt trên địa bàn tỉnh Bình Định. Kết quả phân lập vi khuẩn cho thấy tỷ lệ mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn E. coli là 82,5%. Kết quả xác định các yếu tố độc lực (F1, P, TSH, IutA) của E. coli cho thấy có 75/80 chủng (93,75%) có khả năng sản sinh ít nhất 1 yếu tố độc lực. Trong đó, F1 chiếm tỷ lệ cao nhất (92,5%), tiếp theo là IutA (16,25%) và Tsh (3,75%). Chưa phát hiện chủng kháng nguyên bám dính P. Có 7 nhóm kháng nguyên O đã được xác định là: O8, O1, O5, O18, O20, O35, O115. Trong đó, cao nhất là O8 (3/52 chủng), tiếp theo là O1 (2/52 chủng); O5, O18, O20, O35 và O115 là 1/52 chủng. Vi khuẩn mẫn cảm cao với các kháng sinh như Amoxicillin/Clavulanic acid (92,86%), Norfloxacin, Amikacin (80,49%). Qua đó, có thể sử dụng phác đồ với Norfloxacin hoặc Amikacin để điều trị bệnh do E. coli gây ra trên vịt.

             Từ khóa: E. coli vịt, yếu tố độc lực, Bình Định.

https://doi.org/10.26459/jard.v124i10.4006