ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA LAI MỚI TẠI TỈNH HÀ TĨNH

Abstract

Tóm tắt: Thí nghiệm được tiến hành để tuyển chọn một số giống lúa lai có năng suất cao phù hợp với điều kiện sinh thái tại tỉnh Hà Tĩnh. Nghiên cứu sử dụng 6 giống lúa lai mới gồm LC270, Q.ưu 6, Arize 6129 vàng, 3813, 7571 và Nhị ưu 838 trong vụ Hè Thu 2016 trên đất thịt nhẹ tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; trong đó Nhị ưu 838 làm đối chứng. Theo dõi các chỉ tiêu về sinh trưởng, phát triển và năng suất. Kết quả thí nghiệm cho thấy hai giống lúa Arize 6129 vàng và LC270 cho năng suất cao (81,6 và 76,8 tạ/ha), khả năng chống chịu với một số sâu bệnh hại quan trọng tố; hạt có hình dạng thon và thon dài chất lượng cơm thơm ngon. Gạo của hai giống này sau khi nấu chín để nguội vẫn có độ dẻo, mềm, hạt cơm trắng hơn so với giống đối chứng và các giống khác. Các giống này cần tiếp tục được nghiên cứu ở các mùa vụ và các vùng đất khác nhau để bổ sung vào cơ cấu giống lúa của địa phương.

Từ khóa: Hà Tĩnh, lúa lai, năng suất, sinh trưởng

https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v127i3A.4336
PDF

References

  1. Hoàng Kim, Hoàng Long, Nguyễn Trọng Tùng, Nguyễn Thị Trúc Mai (2017), Bài giảng Cây Lương thực Việt Nam (lúa, ngô, sắn, khoai lang), Trường Đại học Nông Lâm HCM, 298 trang.
  2. Hoàng Trọng Phán, Trương Thị Bích Phượng (2008), Cơ sở di truyền chọn giống thực vật, Nhà xuất bản Đại học Huế.
  3. Nguyễn Ngọc Đệ (2008), Giáo trình Cây lúa, Trường Đại học Cần Thơ. Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 338 trang.
  4. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống lúa năm 2011 của Bộ Nông nghiệp-PTNT (QCVN 01-55/BNNPTNT).
  5. Tổng cục thống kê Hà Tĩnh (2017), Niên giám thống kê tỉnh Hà Tĩnh 2016, Nhà xuất bản Thống kê.