NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢNG MÔ TẢ TÍNH TRẠNG CỦA CÂY SÂM NGỌC LINH TẠI HUYỆN NAM TRÀ MY TỈNH QUẢNG NAM

Abstract

Tóm tắt: Trong bài báo này, chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu mô tả tính trạng cây Sâm Ngọc Linh 4 và 5 tuổi nhằm tạo lập vườn cây giống gốc để phục vụ công tác bảo tồn nguồn gen và sử dụng khai thác sản xuất cây giống chất lượng cao đáp ứng tốt nhu cầu của thực tế sản xuất tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Cây Sâm Ngọc Linh có 1 thân và đặc điểm cây 4 tuổi và 5 tuổi có nhiều khác biệt về hình thái bên ngoài và kích thước thân lá cũng như củ. Cây Sâm Ngọc linh 4 tuổi có thân lá nhỏ hơn cây 5 tuổi, chùm hoa chưa thể hiện đặc trưng của giống là hình rẻ quạt. Sắc tố anthocyanin phân bố ở đỉnh thân. Cây Sâm Ngọc Linh 5 tuổi thể hiện tốt các đặc trưng của giống, thân lá to, cụm hoa phát triển đầy đủ có hình rẻ quạt, không có sắc tố anthocyanin trên thân. Vì vậy, nên sử dụng cây Sâm Ngọc Linh 5 tuổi trở lên để nghiên cứu các đặc điểm hình thái điển hình cho loài Sâm Ngọc Linh.

Từ khóa: Cây Sâm Ngọc Linh 4 tuổi, cây Sâm Ngọc Linh 5 tuổi, xã Trà Linh, anthocyanin

https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v127i3A.4595
PDF (Vietnamese)

References

  1. Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (2003), Hội thảo bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh, 142 trang.
  2. Nguyễn Bá Hoạt (2008), Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống, kỹ thuật trồng và quy hoạch phát triển sâm K5 tại Kon Tum.
  3. International Union For The Protection Of New Varieties Of Plants: Ginseng UPOV Code(s): PANAX_GIN; Panax ginseng C.A. Mey: A Guidelines for the conduct of tests for distinctness, uniformity and stability prepared by experts from the Republic of Korea, TG/224/2(proj,1).
  4. Choi K., Shin H., and Lee M. (1981), Study of stem and leaf change in 3-year-old ginseng., Annu Meet Korean J Breed Sci, 13, pp. 8.
  5. Choi K., Ahn S., and Shin H. (1980), Variation of agronomic characters in ginseng plants cultivated under different planting position., Korean J Breed Sci, 12, p. 116.
  6. Nguyen MD, Kasai R, Ohtani K, Ito A, Nguyen TN, Yamasaki K, Tanaka O. (1993), Saponins from Vietnamese Ginseng, Panax vietnamensis HA et Grushv, Collected in central Vietnam. I. Chem Pharm Bull (Tokyo). 42 (1), p. 2010.
  7. Lee S. (2002), Breeding for new ginseng variety in Korea, Korea Agri Trad Info, 159, p. 29.
  8. Lucio A. (2012), Ginseng., Cent. Crop Diversif.
  9. Zhuravlev Y. N., Koren O. G., Reunova G. D., Muzarok T. I., Gorpenchenko T. Y., Kats I. L., Khrolenko Y. A. (2008), Panax ginseng natural populations: their past, current state and perspectives, Acta Pharmacol Sin, 29 (9), 1127–1136.