XÁC ĐỊNH ĐỘC LỰC, ĐỘ MẪN CẢM KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN SALMONELLA SPP. PHÂN LẬP TỪ BÊ GIAI ĐOẠN BÚ SỮA BỊ TIÊU CHẢY TẠI HUYỆN ĐỨC TRỌNG TỈNH LÂM ĐỒNG

Abstract

Tóm tắt. Vi khuẩn Salmonella có khả năng sản sinh nội độc tố mạnh, là nguyên nhân viêm ruột và gây nên bệnh tiêu chảy của bò. Nghiên cứu phân lập 74 mẫu phân bê tiêu chảy tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella của bê là 51,35%. Kết quả PCR xác định gene độc tố của vi khuẩn Salmonella cho thấy có 12/36 chủng vi khuẩn có gene mã hóa độc tố, trong đó có 8 chủng (21,05 %) dương tính với gen quy định độc tố đường ruột Stn, và 8 chủng (21,05%) vi khuẩn mang yếu tố xâm nhập Inv A. Đặc biệt có 4 chủng vi khuẩn đồng thời mang yếu tố xâm nhập Inv A và độc tố đường ruột Stn (chiếm 10,53%). 8/12 chủng vi khuẩn Salmonella phân lập được từ phân bê tiêu chảy đều có độc lực mạnh - giết chết toàn bộ chuột thí nghiệm trong 24-36 giờ. Vi khuẩn Salmonella mẫn cảm cao (87,5 - 100%) với kháng sinh Gentamycin và Enrofloxacin, mẫn cảm trung bình với Amoxicillin, Doxycycline và Ceftiofur, trong khi đó kháng hoàn toàn kháng sinh Oxytetracyclin.

https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v129i3D.5675

References

 1. Lê Minh Chí (1995), Bệnh tiêu chảy ở gia súc, Báo cáo hội thảo khoa học, Bộ nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, tr. 20-22.
 2. Vũ Thị Lê Na (2014), Vai trò của E. coli và Salmonella spp. trong hội chứng tiêu chảy trên bê hướng sữa tại công ty cổ phần thực phẩm sữa TH, Luận văn thạc sỹ, chuyên ngành Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
 3. Phạm Hồng Ngân (2008), Phân lập, xác định serotype và một số yếu tố gây bệnh của Salmonella từ bê dưới 6 tháng tuổi, Khoa học kỹ thuậtThú y, 15(2), tr. 39-44.
 4. Nguyễn Văn Quang (2004), Vai trò của Salmonella và E. coli trong hội chứng tiêu chảy của bò, bê ở các tỉnh Nam Trung Bộ và bước đầu chế tạo thử kháng thể phòng trị bệnh, Luận án tiến sĩ khoa học nông nghiệp, Viện thú y Hà Nội.
 5. Nguyễn Văn Sửu (2005), Nghiên cứu tình hình tiêu chảy của bê, nghé dưới 6 tháng tuổi tại 3 tỉnh miền núi phía Bắc và xác định một số yếu tố gây bệnh của vi khuẩn E.coli, Salmonella và Clostridium perfringens phân lập được, Luận án tiến sĩ nông nghiệp, Hà Nội.
 6. Võ Thanh Thìn, Lê Đình Hải và Đặng Văn Tuấn (2009), Phân tích một số yếu tố độc lực của vi khuẩn Salmonella phân lập từ bê dưới 6 tháng tuổi mắc bệnh tiêu chảy tại Nam trung bộ và Tây Nguyên, Khoa học kỹ thuật Thú y, 16(2), tr. 32-36.
 7. Nguyễn Quang Tuyên (1996), Nghiên cứu đặc tính của một số chủng vi khuẩn Salmonella gây bệnh tiêu chảy ở bê, nghé và biện pháp phòng trị, Luận án phó tiến sỹ khoa học nông nghiệp, Viện thú y Hà Nội.
 8. Anwarullah M., Khan J. A., Khan M. S., K. Ashraf and Avais M. (2014), Prevalence of Salmonella and Escherichia coli associated with diarrhea in buffalo and cow calves. Buffalo Bulletin, 33(3), p. 332-336.
 9. Cho Y and Yoon KJ (2014), An overview of calf diarrhea-infectious etiology, diagnosis, and intervention,. J. Vet Sci, 15(1), p.1–17.
 10. Makino S., Kurazono H., Chongsanguam M., Hayashi H., Cheun H., Suzuki S. and Shirahata T. (1999), Establishment of the PCR system specific to Salmonella spp. and its application for the inspection of food and fecal samples. J. Vet. Med. Sci., 61(11). pp. 1245-1247.
 11. Swamy S. C., Barnhard H. M., Lee H. D., Dresen D. W. (1996). Virulence determinant invA and spvC in salmonella isolated from poultry product, waste water, and human sources. App Environ Microbiol; 62. pp. 3768–3771.