HIỆN TRẠNG CANH TÁC VÀ THÀNH PHẦN CÔN TRÙNG TRÊN CÂY CÓI (Cyperus malaccensis Lam) TẠI HUYỆN CÀNG LONG, TỈNH TRÀ VINH

Abstract

Nghiên cứu này nhằm xác định  hiện trạng canh tác và thành phần côn trùng trên ruộng cói tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Phương pháp nghiên cứu gồm điều tra 100 nông hộ đang canh tác cây cói của huyện Càng Long và khảo sát ngoài đồng. Kết quả cho thấy mỗi nông hộ có 2-3 lao động với nhiều kinh nghiệm canh tác (6-20 năm). Trong kỹ thuật canh tác, 100% nông hộ chỉ sử dụng phân hóa học với liều lượng trung bình 280N + 140P2O5 + 110 K20 (kg ha-1) và không sử dụng phân hữu cơ. Dịch hại quan trọng đối với cây cói là sâu đục thân (98% nông hộ) và bệnh đốm vàng (100% nông hộ) với khả năng làm chết cây cói ở tỉ lệ cao và xuất hiện quanh năm và 100% nông hộ sử dụng thuốc hóa học để quản lý. Cây cói cho thu nhập tương đối cao và phần lớn nông hộ không có ý định chuyển sang cây trồng khác (95% nông hộ). Việc canh tác cây cói có nhiều thuận lợi như nông hộ có nhiều kinh nghiệm, thu nhập ổn định và đất đai thích hợp, khó khăn chủ yếu là vấn đề dịch hại và thiếu nước vào mùa khô. Kết quả cũng cho thấy có 11 loài côn trùng gồm 08 loài côn trùng gây hại (0,04 – 51,5 con/m2) và 03 loài côn trùng có ích (0,26 - 1,63 con/m2).

https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v129i3D.5737

References

 1. Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh (2017). Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội tỉnh Trà Vinh năm 2017. Trang 4
 2. Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh (2019). Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội tỉnh Trà Vinh Quý III và 9 tháng năm 2019. Trang 3.
 3. Nguyễn Tất Cảnh và Mai Văn Thành (2006). Báo cáo kết quả nghiên cứu ngành hàng cói huyện Nga Sơn. Tỉnh Thanh Hoá-12/2006.
 4. Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Văn Hùng, Ninh Thị Phíp và Đào Xuân Mùi (2010). Kỹ thuật thâm canh cói. Viện Nghiên cứu và Phát triển ngành nghề nông thôn Việt Nam.
 5. http://www.khuyennongvn.gov.vn/vi-VN/thong-tin-thi-truong/thi-truong-trong-nuoc/tra-vinh-gia-lac-tang-cao_t114c43n19280 (truy cập ngày 03/2/2020)
 6. Nguyễn Hồng Ửng, Nguyễn Thụy Ái Dân, Trần Thanh Vân, Bùi Tín, Trương Thị Thúy Hằng, Phạm Thị Diễm Mi, Nguyễn Ngọc Nhi và Nguyễn Hồng Nương (2017). Một số dữ liệu bước đầu về tình hình gây hại, đặc điểm hình thái của sâu đục thân cây cói Bactra venosana Zeller (Lepidoptera: Tortricidae) tại tỉnh Trà Vinh. Tạp chí Bảo vệ thực vật số 6 (275), 11-18.
 7. Nguyễn Phạm Hùng (2017.) Sâu đục thân cói Bactra venosana Zeller (Lepidoptera:
 8. Tortricidae) và biện pháp phòng chống theo hướng quản lý tổng hợp tại Thanh Hóa và Ninh Bình. Luận án tiến sĩ. Học viên Nông nghiệp Việt Nam. 159 trang.
 9. Nguyễn Tân (2019). Trà Vinh: Giá cói tăng cao. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.
 10. http://www.khuyennongvn.gov.vn/vi-VN/thong-tin-thi-truong/thi-truong-trong-nuoc/tra-vinh-gia-lac-tang-cao_t114c43n19280 (truy cập ngày 03/2/2020)
 11. Nguyễn Văn Viên và Nguyễn Minh Giang (2011). Bệnh đốm vàng nhạt hại cói ở Bình Minh – Kim Sơn – Ninh Bình và Nga Sơn – Thanh Hóa. Tạp chí Khoa học và Phát triển 2011: 9 (1), 46 – 52.
 12. Oanh Lê (2015). Tiềm năng phát triển cây cói. Báo Vĩnh Long. http://baovinhlong.com.vn/kinh-te/nong-nghiep/201501/tiem-nang-phat-trien-cay-lac-553756//index.htm (truy cập ngày 30/8/2017)
 13. Thanh Hòa (2020). Trà Vinh dành 110 tỷ đồng xây dựng Càng Long thành huyện nông thôn mới. Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh.
 14. https://sxd.travinh.gov.vn/mDefault.aspx?sname=ubnd&sid=1426&pageid=5564&catid=72568&id=603997&catname=Tin-tuc-su-kien&title=Tra-Vinh-danh-110-ty-dong-xay-dung-Cang-Long-thanh-huyen-nong-thon-moi (truy cập ngày 03/2/2020).
 15. Viện Nghiên cứu và Phát triển ngành nghề Nông thôn Việt Nam (2010). Kỹ thuật thâm canh cói. Tài liệu phục vụ đào tạo TOT - Hợp phần do FAO tài trợ.
 16. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa (2011). Các biện pháp kỹ thuật trong thâm canh cây cói.
 17. http://snnptnt.thanhhoa.gov.vn/Default.aspx?portalid=admin&selectpageid=page.1&newsdetail=511&n_g_manager=70 (truy cập ngày 03/2/2020).