ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐÈN LED TRONG KHAI THÁC THỦY SẢN TRÊN TÀU LƯỚI VÂY XA BỜ TẠI HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

Abstract

Sử dụng đèn LED trong khai thác thủy sản trên tàu lưới vây tại tỉnh Quảng Trị đã đem lại nhiều lợi ích về hiệu quả kinh tế như: Sản lượng khai thác, thành phần loài, lượng dầu tiêu thụ, tác động môi trường. Việc chiếu sáng đèn LED trong khai thác nghề lưới vây hơn hẳn so với đèn cao áp 1.000 W của ngư dân đang sử dụng. Sản lượng khai thác của tàu sử dụng đèn LED cao hơn tàu sử dụng đèn cao áp từ 1,58 lần và tiết kiệm hơn 76,4% nhiên liệu so với tàu sử dụng đèn cao áp.

Từ khóa: Ánh sáng, đèn LED, tàu lưới vây

https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v129i3D.5751

References

 1. . Nguyễn Hữu Bình (2016), Đánh giá hiệu quả sản xuất nghề lưới vây tại tỉnh Quảng Bình, Luận văn thạc sĩ ngành kỹ thuật khai thác thủy sản, Trường Đại học Nha Trang.
 2. . Vũ Duyên Hải (2015), Khai thác thủy sản kết hợp ánh sáng, Hội nghề cá Việt Nam.
 3. . Niconorov (1978), Đánh bắt cá bằng ánh sáng (tài liệu dịch), NXB Nông Nghiệp.
 4. . Nguyễn Như Sơn (2011), Đánh giá hiệu quả sử dụng ánh sáng cho nghề lưới vây tỉnh Ninh Thuận khai thác một số loài các nổi nhỏ, Luận văn thạc sĩ ngành khai thác thủy sản, Trường Đại học Nha Trang.
 5. . Thủ tướng chính phủ (2014). Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7 tháng 7 năm 2014 về một số chính sách phát triển thủy sản.
 6. . Nguyễn Hữu Tuấn (2006), Đánh giá hiệu quả sản xuất nghề lưới vây có sử dụng nguồn sáng tại thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Đồ án tốt nghiệp.
 7. . Trường Đại học Thủy sản Nha Trang (2000), Nghiên cứu ứng dụng chà di động cho nghề lưới vây xa bờ khai thác cá ngừ tại Việt Nam. Báo cáo tổng kết đề tài.
 8. . Đinh Văn Ưu, Nguyễn Minh Huấn (2003), Vật lý biển, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
 9. . Nguyễn Phi Uy Vũ, Võ Sĩ Tuấn, Bùi Hồng Long, Trần Trung Tưởng, Nguyễn Phan Khuê (2016), Một số kết quả ban đầu của sự hợp tác nghiên cứu đèn LED trong khai thác thủy sản, Tuyển tập nghiên cứu Biển, tập 22, tr 151-155.
 10. . Hiệu quả từ dự án lắp đặt hệ thống đèn LED cho tàu đánh bắt xa bờ, http://www.baoquangtri.vn/Kinh-t%E1%BA%BF/modid/419/ItemID/141045, try cập ngày 15/6/2020.
 11. . Quảng Trị: Sản lượng thủy sản trên 2.000 tấn, kinh tế biển hồi sinh, https://baotainguyenmoitruong.vn/quang-tri-san-luong-thuy-san-tren-2-000-tan-kinh-te-bien-hoi-sinh-252068.html, truy cập ngày 10/5/2020.