KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ ĐÀN GÀ TRE TẠI 3 HUYỆN: TIÊN PHƯỚC, QUẾ SƠN VÀ NÔNG SƠN, TỈNH QUẢNG NAM

Abstract

Bài báo này trình bày kết quả khảo sát bước đầu đàn gà Tre Quảng Nam tập trung chủ yếu ở 3 huyện thuộc vùng Trung du, gồm: Tiên Phước, Nông Sơn và Quế Sơn. Qua điều tra, khảo sát thu thập thông tin thứ cấp và sơ cấp tại 90 hộ, 6 xã, 3 huyện cho kết quả là:  Tổng đàn gà  là 578.000 con; trong đó, có 198.000 con gà Tre, chiếm 34,26% so với tổng đàn. Tiên Phước: 68.000 con, chiếm 25,37%; Nông Sơn: 30.000 con, chiếm 50% và Quế Sơn 100.000 con, chiếm 40%. Xu hướng biến động của đàn gà Tre tại 3 huyện đều giảm. Gà Tre được người tiêu dùng ưa thích nên tiêu thụ rất dễ, nhu cầu lớn, giá hiện nay gần gấp đôi so với giá của các giống gà thả vườn. Với đặc điểm ngoại hình gà Tre như  đầu, thân thon gọn; chân vàng, nhỏ; màu da vàng, lông ép sát thân, màu sắc lông sặc sỡ nhiều màu, nhưng đa số có màu vàng đậm , đỏ tía; có đuôi dài; trọng lượng nhỏ phù hợp với thị hiếu của người dân địa phương về nhu cầu tâm linh, cúng kiến nên các nông hộ nuôi gà Tre phục vụ cho mục đích này là rất phổ biến. 

https://doi.org/10.26459/hueunijard.v130i3A.5827

References

  1. Phạm Mạnh Hưng, Nguyễn Hữu Tỉnh (2009), Một số đặc điểm ngoại hình và khả năng sinh trưởng của gà Tre Nam Bộ, Tạp chí Công nghệ Chăn nuôi (Viện Chăn nuôi), 54, 15–26.
  2. Lê Viết Ly, Lê Minh Sắt, Võ Văn Sự (2003), Công tác tồn và bảo khai thác quỹ gen vật nuôi, 10 năm nhìn lại, Tuyển tập công trình NCKH 50 năm Viện Chăn nuôi.
  3. Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam, Báo cáo tổng kết Nông nghiệp Quảng Nam các năm từ 2015–2020.
  4. Viện Chăn nuôi (2010), Báo cáo Hiện trạng và tình hình quản lý giống vật nuôi. Đề xuất tiêu chí xác định và chế độ quản lý bảo vệ giống vật nuôi nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ tại Việt Nam.
  5. https://sites.google.com/site/vuonchimquangbinh/g-1. Tra cứu ngày 18/12/2019.
  6. https://vi.wikipedia.org/wiki/Giống_vật_nuôi_Việt_Nam#Gà_tre. Tra cứu ngày 27/12/2019.