Vol 119, No 5 (2016)

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/jard.v119i5

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Nguyễn Đình Thi
Võ Văn Phú
Nguyễn Đức Thành, Hoàng Thị Thái Hòa, Hồ Công Hưng, Phan Thị Phương Nhi, Đỗ Đình Thục
Nguyen Hoang Khanh Linh, Lê Ngọc Phương Quý, Trần Thị Phương Liên, Phạm Quốc Trung
Phan Đinh Phúc, Phan Thị Lệ Anh, Mai Thị Tố Quyên
Huỳnh Văn Chương
Lê Thị Hoa Sen
Trương Thị Hồng Hải, Trần Viết Thắng, Nguyễn Thị Thu Thuy, Nguyễn Duy Phong
Lê Thanh Long, Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Văn Huế, Trang Sĩ Trung, Vũ Ngọc Bội
Trần Nam Thắng
Ngô Đắc Chứng
Phạm Hoàng Sơn Hưng, Nguyễn Xuân Hòa, Phan Vũ Hải, Nguyễn Thị Hồng Thắm
Nguyễn Đức Hưng
Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Đức Hưng, Lã Văn Kính, Nguyễn Minh Hoàn
Lê Đức Thạo
Đặng Thị Hương
pham hong thai
Dương Thanh Ngọc, Hoàng Thị Thái Hòa, Nguyễn Thị Hải Bình, Nguyễn Xuân Thủy
Phan Đinh Phúc, Phan Thị Lệ Anh, Mai Thị Tố Quyên
Võ Thị Bạch Nhạn
Cao Tiến Chinh, Hoàng Kim Toản, Trần Thị Thu Giang